Wellcome to little 8A9
 
Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng NhậpĐăng ký

Share | 
 

 Đề kỉm tra hoá ne zô đi pà kon

Go down 
Tác giảThông điệp
minhtueTổng số bài gửi : 12
Join date : 04/11/2008
Age : 23

Bài gửiTiêu đề: Đề kỉm tra hoá ne zô đi pà kon   Tue Nov 04, 2008 2:58 pm

ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC, HỌC KỲ I, LỚP 8
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)

I. Trắc nghiệm
Câu 1: Hãy chọn câu phát biểu đúng .
Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ gồm proton mang điện tích dương và các electron mang điện tích âm.
Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ nguyên tử tạo bởi các electron mang điện tích âm.
Hạt nhân nguyên tử gồm các hạt proton, notron, electron.
Trong mỗi nguyên tử số proton bằng số electron cộng với số notron.
Câu 2: Cho các chất có công thức hóa học như sau:
1. O2 5. SO2
2. O3 6. N2
3. CO2 7. H2O
4. Fe2O3
Nhóm chỉ gồm các hợp chất là:
A. 1 , 3 , 5 , 7 B. 2 , 4 , 6 , 5 C. 2 , 3 , 5 , 6 D. 3 , 4 , 5 , 7
Câu 3: Một bình chứa hỗn hợp khí X gồm 1,12 lit khí oxi và 2,24 lít khí cacbonđioxit ở đktc. Tổng số mol các khí trong hỗn hợp khí X là:
A. 0,25 ; B . 0,5 ; C . 0,15 ; D. 0,20
Câu 4: Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với nhóm SO4 có hóa trị II là X2(SO4)3. Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố Y với hiđro là H3Y.
Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X và nguyên tố Y là:
A . XY2 ; B . XY3 ; C . XY ; D . X2Y3
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 12,8g đồng (Cu) trong bình chứa oxi (O2) thu được 16 gam đồng (II) oxit (CuO). Khối lượng oxi đã tham gia phản ứng là
A. 6,40 gam B. 4,80 gam C. 3,20 gam D. 1,67 gam
Câu 6: Khối lượng của 0,5mol Mg và 0,3mol CO2 tương ứng là
A. 10 gam Mg ; 12 gam CO2 B . 13 gam Mg ; 15 gam CO2
C . 12 gam Mg ; 13,2 gam CO2 D . 14 gam Mg ; 14,5 gam CO2
Câu 7: Cân bằng các phương trình phản ứng sau
Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2
P + O2  →P2O5
Câu 8: Thể tích của hỗn hợp khí gồm 0,5 mol CO2, và 0,2 mol O2 ở điều kiện tiêu chuẩn là
A. 11, 2 lit B. 22,4 lit C. 4,48 lit D. 15,68 lit
II. Tự luận
Câu 9:
Tính khối lượng của một hỗn hợp khí ở đktc gồm 2,24 lit SO2 và 3,36 lit O2 .
Tính thể tích ở đktc của một hỗn hợp khí gồm 4,4 gam CO2 và 3,2 gam O2.
Tính số mol chứa trong 3.10 23 phân tử nước.
Câu 10: Phản ứng hóa học xảy ra khi cồn cháy ( đèn cồn trong phòng thí nghiệm) là:
Rượu etylic (C2H5OH) + khí oxi → Cacbonnic (CO2) + Nước
Hãy lập phương trình hóa học của phản ứng.
Cho biết tỷ lệ số phân tử của các chất trong phản ứng hóa học.
Tính tỷ lệ về khối lượng giữa các chất trong phản ứng hóa học.
Tính thể tích khí oxi cần thiết để đốt cháy hết 4,6 gam rượu etylic và thể tích khí cacbonic tạo thành ở điều kiện tiêu chuẩn.ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC, HỌC KỲ 1, LỚP 8
Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút)

I. Trắc nghiệm
Câu 1: Có những từ và cụm từ: đơn chất, hạt nhân, electron, nơtron, proton, vật thể,nguyên tố hoá học, phân tử, nguyên tử.
Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong những câu sau:
1. Những hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện, cấu tạo nên các chất được gọi là...............................................
2. Nguyên tử gồm có ....................... mang điện tích dương và vỏ tạo bởi những ................................. mang điện tích âm.
3. Hạt nhân nguyên tử được tạo bởi ......................... và ............................ Trong mỗi nguyên tử, số .............................. bằng số ..............................
4. Những ..............................chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp.
Câu 2: Cho các kí hiệu và công thức hoá học: Cl, H, O, C, CO2, Cl2,H2, O2. Dãy gồm các
đơn chất là:
A. Cl, H, O
nhớ làm hết nha các bạn!!!
ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC, HỌC KỲ I, LỚP 8
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)

I. Trắc nghiệm
Câu 1: Hãy chọn câu phát biểu đúng .
Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ gồm proton mang điện tích dương và các electron mang điện tích âm.
Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ nguyên tử tạo bởi các electron mang điện tích âm.
Hạt nhân nguyên tử gồm các hạt proton, notron, electron.
Trong mỗi nguyên tử số proton bằng số electron cộng với số notron.
Câu 2: Cho các chất có công thức hóa học như sau:
1. O2 5. SO2
2. O3 6. N2
3. CO2 7. H2O
4. Fe2O3
Nhóm chỉ gồm các hợp chất là:
A. 1 , 3 , 5 , 7 B. 2 , 4 , 6 , 5 C. 2 , 3 , 5 , 6 D. 3 , 4 , 5 , 7
Câu 3: Một bình chứa hỗn hợp khí X gồm 1,12 lit khí oxi và 2,24 lít khí cacbonđioxit ở đktc. Tổng số mol các khí trong hỗn hợp khí X là:
A. 0,25 ; B . 0,5 ; C . 0,15 ; D. 0,20
Câu 4: Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với nhóm SO4 có hóa trị II là X2(SO4)3. Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố Y với hiđro là H3Y.
Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X và nguyên tố Y là:
A . XY2 ; B . XY3 ; C . XY ; D . X2Y3
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 12,8g đồng (Cu) trong bình chứa oxi (O2) thu được 16 gam đồng (II) oxit (CuO). Khối lượng oxi đã tham gia phản ứng là
A. 6,40 gam B. 4,80 gam C. 3,20 gam D. 1,67 gam
Câu 6: Khối lượng của 0,5mol Mg và 0,3mol CO2 tương ứng là
A. 10 gam Mg ; 12 gam CO2 B . 13 gam Mg ; 15 gam CO2
C . 12 gam Mg ; 13,2 gam CO2 D . 14 gam Mg ; 14,5 gam CO2
Câu 7: Cân bằng các phương trình phản ứng sau
Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2
P + O2  →P2O5
Câu 8: Thể tích của hỗn hợp khí gồm 0,5 mol CO2, và 0,2 mol O2 ở điều kiện tiêu chuẩn là
A. 11, 2 lit B. 22,4 lit C. 4,48 lit D. 15,68 lit
II. Tự luận
Câu 9:
Tính khối lượng của một hỗn hợp khí ở đktc gồm 2,24 lit SO2 và 3,36 lit O2 .
Tính thể tích ở đktc của một hỗn hợp khí gồm 4,4 gam CO2 và 3,2 gam O2.
Tính số mol chứa trong 3.10 23 phân tử nước.
Câu 10: Phản ứng hóa học xảy ra khi cồn cháy ( đèn cồn trong phòng thí nghiệm) là:
Rượu etylic (C2H5OH) + khí oxi → Cacbonnic (CO2) + Nước
Hãy lập phương trình hóa học của phản ứng.
Cho biết tỷ lệ số phân tử của các chất trong phản ứng hóa học.
Tính tỷ lệ về khối lượng giữa các chất trong phản ứng hóa học.
Tính thể tích khí oxi cần thiết để đốt cháy hết 4,6 gam rượu etylic và thể tích khí cacbonic tạo thành ở điều kiện tiêu chuẩn.ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC, HỌC KỲ 1, LỚP 8
Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút)

I. Trắc nghiệm
Câu 1: Có những từ và cụm từ: đơn chất, hạt nhân, electron, nơtron, proton, vật thể,nguyên tố hoá học, phân tử, nguyên tử.
Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong những câu sau:
1. Những hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện, cấu tạo nên các chất được gọi là...............................................
2. Nguyên tử gồm có ....................... mang điện tích dương và vỏ tạo bởi những ................................. mang điện tích âm.
3. Hạt nhân nguyên tử được tạo bởi ......................... và ............................ Trong mỗi nguyên tử, số .............................. bằng số ..............................
4. Những ..............................chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp.
Câu 2: Cho các kí hiệu và công thức hoá học: Cl, H, O, C, CO2, Cl2,H2, O2. Dãy gồm các
đơn chất là:
A. Cl, H, O
nhớ làm hết nha các bạn!!!
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/minhtue_qn12
loveformeTổng số bài gửi : 41
Join date : 08/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Sac sac!   Sun Nov 09, 2008 12:16 am

bo may lam o bo GD a!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Đề kỉm tra hoá ne zô đi pà kon
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Lớp 8A9 Nà Tham Gia Nhá :: Share Đề (Lớp Nào Cùng Cô Cùng Thầy Mà Kiểm Tra Thì Vào Đây Chia Sẻ Đề Nhá) :: Hóa-
Chuyển đến